Security Software | Anti-virus, Anti-malware, Anti-ransomware...

Security Software | Anti-virus, Anti-malware, Anti-ransomware...

Cung cấp phần mềm bảo mật, kiến thức bảo mật, an toàn công nghệ thông tin, nghiên cứu và phân tích lỗ hổng bảo mật, malware...

Red Alert 2.0: Android Banking Trojan đang tấn công các ứng dụng ngân hàng và ứng dụng xã hội

Cập nhập 30/10/2018:Một báo cáo kết hợp giữa Avast và ThreatFabric (Tên cũ là Sfylabs),  BianLian là  phiên bản mới nhất của Banking Trojan (Android)...

9 tháng trước admin 2002 lượt xem
Security Software | Anti-virus, Anti-malware, Anti-ransomware... © 2019